چچ

جلسه ویدئو کنفرانس با افراد بیرون سازمان

چطور می توان با افراد بیرون سازمان جلسه ویدئو کنفرانس از داخل کولتفرم برگزار کرد؟

جلسه ویدئو کنفرانس با افراد بیرون سازمان

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

کولتفرم یک شبکه اجتماعی سازمانی است و بر اساس رویه معمول، فقط کاربران تعریف شده می توانند از امکانات آن پس از لاگین استفاده کنند. آیا راهکاری برای حضور افراد بیرون سازمان در جلسات ویدئو کنفرانس وجود دارد؟

در شبکه اجتماعی سازمانی کولتفرم، اگر جلسات خود را در تقویم سازمانی ثبت کنید، (باید برگزاری جلسه آنلاین در آن تقویم فعال باشد)، به صورت خودکار لینکی برای حضور افراد بیرون سازمان در آن جلسه ساخته می شود. این لینک را برای مهمانان بیرون از سازمان ایمیل کنید تا مستقیم و بدون نیاز به لاگین وارد جلسه شما شوند.

نکته: در تنظیمات تقویم باید برگزاری جلسه آنلاین رویدادهای آن تقویم فعال باشد. ورود مهمان به جلسه نیاز به لاگین ندارد اما یکی از اعضای حاضر جلسه باید ورود وی را تایید کند. در محدوده زمانی برگزاری جلسه، لینک اعتبار دارد.

جلسه ویدئو کنفرانس با افراد بیرون سازمان در کولتفرم

روش انجام:

  1. تقویم سازمانی کولتفرم را باز کنید.
  2. در تقویم و زمان مورد نظر جلسه را تنظیم کنید. "مثال: تقویم جلسات"
  3. با کلیک روی رویداد ثبت شده، پنجره اطلاعات رویداد را باز کنید.
  4. "کپی لینک ورود مهمان به جلسه" را کلیک کنید.
  5. لینک به حافظه Clipboard کپی شده، آت را برای مهمانان جلسه ارسال کنید.
  6. مهمان بدون نیاز به لاگین و در زمان جلسه از طریق این لینک می تواند وارد جلسه شود.
آدرس کوتاه شده: