چچ

ارسال پیامک همزمان با پیام مهم یا اورژانسی

آیا می شود همزمان با ارسال پیام با سطح اهمیت مهم یا اورژانسی یک پیامک اطلاع رسانی هم برای گیرندگان آن ارسال کرد؟

ارسال پیامک همزمان با پیام مهم یا اورژانسی

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

وقتی صحبت از اهمیت پیام می شود، مهم است که اطمینان از مطلع شدن گیرنده پیام را بالا ببریم. ممکن است فکر کنیم فقط تعیین سطح اهمیت پیام در کولتفرم کارساز نیست. آیا می شود همزمان با ارسال پیام با سطح اهمیت مهم یا اورژانسی یک پیامک اطلاع رسانی هم برای گیرندگان آن ارسال کرد؟

در نرم افزار تعاملات سازمانی کولتفرم، مدیر اشتراک می تواند تنظیمات لازم را در بخش پیکربندی انجام دهد تا همزمان با پیام های با سطح اهمیت مهم یا اورژانسی، پیامک به گیرندگان هم برود.

نکته: لازم است اطلاعات اشتراک ارسال پیامک خود را ابتدا در کولتفرم تعریف و فعال کنید.

تنظیمات درگاه ارسال  <strong class='sis-keyword'>پیامک</strong> در کولتفرم

روش انجام:

  1. با نقش ادمین (مدیر) در محیط کولتفرم، از منوی پیکربندی، بخش تنظیمات پیامک را باز کنید.
  2. اطلاعات اشتراک ارسال پیامک (Gatewaye) خود را وارد کنید.
  3. از بخش ارسال دستی پیامک برای شماره خودتان پیامک ارسال کنید و مطمئن شوید تنظیمات درست کار می کند.
  4. اکنون از منوی پیکربندی بخش تنظیمات کولتفرم را باز کنید.
  5. اگر می خواهید همزمان با ارسال پیام مهم در کانال عمومی، به اعضای کانال پیامک زده شود گزینه مربوطه را فعال کنید.
  6. اگر می خواهید همزمان با ارسال پیام مهم در کانال خصوصی، به اعضای کانال پیامک زده شود گزینه مربوطه را فعال کنید.

فعال کردن ارسال  <strong class='sis-keyword'>پیامک</strong> در کانالهای کولتفرم

نکته: برای پیامهای با سطح اهمیت مهم یا اورژانسی در چت خصوصی به صورت خودکار، پیامک ارسال می شود.

توجه: از صحت و درستی شماره موبایل همکاران در محیط کاری کولتفرم مطمئن شوید.

آدرس کوتاه شده: