چچ

نظر موافق یا مخالف بقیه را سریع جویا شوید.

اگر موضوعی پیش آمده که خیلی سریع نیاز دارید نظر موافق یا مخالف بقیه همکاران را جویا شوید، چه باید کرد؟

نظر موافق یا مخالف بقیه را سریع جویا شوید.

چه وقت این مطلب کاربرد دارد؟

معمولا زیاد رخ می دهد که در مورد یک مسئله نیاز داریم نظر موافق یا مخالف بقیه را جویا شویم و براساس آن تصمیم بگیریم. درست است که می شود آنلاین نظرسنجی الکترونیکی ایجاد کرد و لینک آن را برای بقیه فرستاد یا اینکه فقط سوال را بپرسیم و ببینیم بقیه چه پاسخ می دهند ولی آیا راهکار سریع و ساده ای در کولتفرم وجود دارد؟

پاسخ مثبت است: در شبکه اجتماعی سازمانی کولتفرم، در کانال مورد نظر موضوع مورد نظر را در قالب پیام مطرح کنید و از همکاران بخواهید که با زدن ایموجی یا بازخورد بدهند. کولتفرم با ذکر نام تعداد آنها را شمارش می کند.

نظرسنجی سریع موافق یا مخالف در کانال های کولتفرم

روش انجام:

  1. کانال مورد نظر را باز کنید.
  2. پیام خلاصه و مناسب را مطابق الگوی تصویر بالا آماده و ارسال کنید.
  3. اگر لازم است سطح اهمیت آن را بالا ببرید.
  4. منتظر بازخورد بقیه باشید.
  5. سرجمع نظرات موافق یا مخالف را ذیل پیام ببینید.
آدرس کوتاه شده: